۱۳۹۶ شهریور ۱, چهارشنبه

تنوع زندگی

هر چی از سادگی پوشش اهالی این جغرافیا بگم کم گفتم. ساده، صبور و مهربان. گاهی فک می کنم چطور این همه تنوع فرهنگ، اخلاق و رفتار و الخ رو تحمل میکنن؟! حتی باهاش کنار اومدن و باهاش در آمیختن...خیلی عجیبه و تا حدودی هضمش هنوز برام سخنه.
فک کن شهر و جای زندگیت رو با افرادی شریک شدی که با قوانین خودشون زندگی می کنن و هیچ نوجهی به قوانین جغرافیایی که درش سکونت دارن می کنن. مشخصن بخشی از اعراب ساکن در اینجا هیچ توجهی به قوانین ندارن هر جا دلشو بخواد پارک می کنن، بوق می زنن و خیلی موارد دیگه که واقعن به چشم میاد. شاید هم چون جمعیت عرب ها اینجا زیاده رفتارهاشون بیشتر به چشم میاد!