۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۰, پنجشنبه

در باب اهمیت رختخواب و‌ توالت

برگشتم خونه و هیچ‌جا رختخواب آدم نمیشه.تنها جاهایی که می‌تونم خوب بخوابم رختخواب خودم تو خونه‌امون ایرانه و یکی هم اینجا که زندگی می‌کنم. هر جایی که میرم حتی تو بهترین تخت‌ها و رختخواب‌هائی اون احساس امنیت٬ آرامش و تعلق خاطر رو نداشته و ندارن. همون طور که توالت در کیفیت زندگی برام خیلی مهمه رختخواب هم خیلی مهمه.
مثلن تو توالت نبود شیرآب خیلی آزاردهنده‌اس٬ مجبور باشم استفاده می‌کنم ولی خب به لحاظ روحی و روانی آرامش.ندارم و هی معذبم خلاصه دیگه هر کسی یه مدل گیر و‌ویرایی دارهدو برای خودش هم دلایلی. خلاصه که تخلیه جسمی و تخلیه روحی و‌ روانی خیلی مهمه و مهم‌تر فضایی که باید این تخلیه ها انجام بشه.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر